ISTERVIN

Ochrana prírodných zdrojov a chránených oblastí v blízkosti Dunaja zavedením ekologického pestovania viniča

Cieľ projektu

Základným cieľom projektu je rozvoj znalostí a realizácia novej stratégie starostlivosti o prírodné prostredie, pre udržateľný a multifunkčný rozvoj vinohradníctva založeného na raste ekologického hospodárenia, hlavne v oblastiach s bohatou prírodnou hodnotou.

O projekte

Projekt ISTERVIN je zameraný na súlad vinohradníctva s ochranou prírody a prostredia, a tým aj nášho zdravia. Realizácia prebieha prostredníctvom využívania ekologických technológií pri pestovaní viniča, zlepšením biodiverzity pomocou techniky zazelenania medziradov viniča, monitorovaním súvisiaceho ekosystému...

Viac informácií

Partneri

Na spolupráci a partnerstve pri riešení cieľov projektu ISTERVIN sa dohodli tri subjekty: dva zo Slovenskej republiky - IPROVIN Slovakia a SPU v Nitre, jeden z Maďarskej republiky - NYME MÉK...

Viac informácií

Výsledky

Počas trvania a realizácie projektu sa dosiahli niektoré zaujímavé výsledky, ktoré budú postupne prezentované na stránke, v sekcii Informačné centrum...

Viac informácií