ISTERVIN

Ochrana prírodných zdrojov a chránených oblastí v blízkosti Dunaja zavedením ekologického pestovania viniča

Kalendár podujatí


26-02-2016
Tradičný odborný seminár pre vinohradníkov a vinárov, s medzinárodnou účasťou, na tému: "Prečo je dôležité zavádzať ekologické pestovanie viniča?"
Seminár sa zároveň organizuje v rámci udržiavania projektu ISTERVIN (HU-SK).
 
27-02-2015
Tradičný seminár pre vinohradníkov a vinárov, ktorý sa konáva v Strekove začiatkom vinohradníckej sezóny. Seminár sa zároveň organizuje v rámci udržiavania projektu ISTERVIN (HU-SK).
 
20-11-2014 - 21-11-2014
Študijný zájazd slovenských vinohradníkov a vinárov do Maďarska, do vinárstiev, ktoré spolupracujú na projekte ISTERVIN.
Dĺžka zájazdu: 2 dni.
 
19-11-2014
Záverečná konferencia, pripravená pri príležitosti ukončenia projektu ISTERVIN, riešeného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013.
 
27-08-2014 - 28-08-2014
Dvojdňový poznávací zájazd maďarských vinohradníkov a vinárov, ako aj cezhraničného partnera projektu, na Slovensko, konkrétne po vinárstvach južného a západného Slovenska.
Zájazd je organizovaný v rámci realizácie projektu ISTERVIN (HU-SK).
 
29-04-2014
Témy vzdelávania:
"Aktuálne smery a systémy v ochrane viniča.
Čo môžeme očakávať v tejto sezóne po miernej zime?"
 
21-02-2014
Hlavná téma:
VYUŽÍVANIE ENVIRONMENTÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ V PESTOVANÍ VINIČA

 
22-01-2014
Téma vzdelávania: Vyhodnotenie pôdnych a listových analýz z roku 2013
 
14-01-2014 - 15-01-2014
Základná téma stretnutia: Filozofia a základné princípy ekologického pestovania viniča

 
03-12-2013 - 04-12-2013
Organizovaný študijno-tematický vzdelávací zájazd na Medzinárodnú vinohradnícko-vinársku konferenciu VINOENVI 2013.
Obsah konferencie je zameraný na ekologické vinohradníctvo a produkciu vín.
Zájazd na konferenciu sa koná v rámci zabezpečenia vzdelávania vinohradníkov a vinárov, ktoré je súčasťou riešenia projektu ISTERVIN (HU-SK).