ISTERVIN

Ochrana prírodných zdrojov a chránených oblastí v blízkosti Dunaja zavedením ekologického pestovania viniča

Cezhraničný partner

Cezhraničným partnerom projektu ISTERVIN je:

NYME MÉK - Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar,
Szaktanácsadó és Továbképző Intézet
(NYME MÉK, Poradenský a doškoľovací ústav)

Mosonmagyaróvár, Maďarská republika

www.mtk.nyme.hu/szti

Hlavné oblasti pôsobenia:

  • poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
  • školenia/vzdelávanie
  • výskum
  • rozvoj vidieka

NYME MÉK do projektu prináša:
skúsenosti s ozelenením viníc, organickým hnojením, starostlivosťou o pôdu.