ISTERVIN

Ochrana prírodných zdrojov a chránených oblastí v blízkosti Dunaja zavedením ekologického pestovania viniča

Vedúci partner

Vedúcim partnerom projektu ISTERVIN je :

IPROVIN Slovakia
Rúbaň, Slovenská republika

http://www.iprovin.sk/

IPROVIN Slovakia je občianske združenie, ktoré združuje fyzické a právnické osoby, ako aj združenia zaoberajúce sa integrovanou a ekologickou technológiou pestovania viniča a produkciou hrozna a vína.

Hlavné oblasti pôsobenia združenia:

  • pôsobí na celom území Slovenskej republiky
  • vytvára podmienky pre rozširovanie ekologického pestovania viniča
  • organizuje vzdelávacie aktivity týkajúce sa pestovania a ochrany viniča
  • metodicky usmerňuje a školí pestovateľov v integrovanej a ekologickej produkcii hrozna a vína

Prínosom IPROVIN Slovakia do projektu sú:
dlhoročné skúsenosti s technológiou biologickej ochrany viniča, alternatívnej ochrany a monitorovaním biodiverzity