ISTERVIN

Ochrana prírodných zdrojov a chránených oblastí v blízkosti Dunaja zavedením ekologického pestovania viniča

Partneri projektu

Na riešení úloh a cieľov projektu ISTERVIN sa podieľajú traja partneri:

  • dvaja partneri zo Slovenskej republiky - IPROVIN Slovakia a SPU v Nitre
  • jeden partner z Maďarskej republiky - NYME MÉK
Vedúci partner (SK): IPROVIN Slovakia, Rúbaň
Cezhraničný partner (HU): Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar - NYME MÉK, 
Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet, Mosonmagyaróvár
Projektový partner (SK): Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra