ISTERVIN

Ochrana prírodných zdrojov a chránených oblastí v blízkosti Dunaja zavedením ekologického pestovania viniča

Projektový partner

Projektovým partnerom projektu ISTERVIN je:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
(SPU v Nitre)
Nitra, Slovenská republika

http://www.uniag.sk/sk/

SPU v Nitre je:
vzdelávacia a vedecká inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou

Prínosom SPU v Nitre pre tento projekt sú:
odborné znalosti riešiteľov o pôde a pôdnych organizmoch