ISTERVIN

Ochrana prírodných zdrojov a chránených oblastí v blízkosti Dunaja zavedením ekologického pestovania viniča

Výsledky projektu

Počas realizácie projektu ISTERVIN sa podarilo úspešne realizovať ciele, ktoré boli vytýčené pre projekt, ako napr.:

 • Boli zorganizované rôzne vzdelávacie aktivity (kurzy, školenia, semináre, konferencie) pre pestovateľov viniča a výrobcov vína. Týchto akcií sa zúčastňovlali nielen tí pestovatelia viniča, ktorí poskytli svoje plochy vinohradov na pokusy, ale aj tí, ktorí uvažovali nad zavedením ekologického pestovania viniča vo svojich vinohradoch alebo sa chceli dozvedieť viac o týchto technológiách.
  Tieto akcie bývali nielen so slovenskými školiteľmi a prednášajúcimi, ale aj so zahraničnými.
   
 • Pestovateľom, zúčastňujúcim sa na projekte, boli zakúpené, a do vinohradov nainštalované, meteorologické stanice, ktoré pomáhali pestovateľom pri včasnej diagnostike chorôb, v závislosti od počasia.
  Jednotlivé merače v každej meteorologickej stanici merali vlhkosť pôdy, listov, počet zrážok, teplotu ovzdušia a pod. Namerané hodnoty boli vyhodnocované a na základe výsledkov bola systémom  vyhotovovaná signalizácia hubových ochorení viniča.
   
 • Uskutočnili sa dva výmenné študijné zájazdy: Jeden zájazd maďarských vinohradníkov na Slovensko a jeden zájazd slovenských vinohradníkov do Maďarska.
  Počas týchto zájazdov navštívili pestovateľov hrozna a výrobcov vína, ktorí spolupracovali na projekte ISTERVIN.
  Vinohradníci sa na týchto zájazdoch dozvedeli o metódach používaných v danej krajine, o spokojnosti jednotlivých pestovateľov s ekologickými ochrannými prostriedkami.
   
 • Boli zrealizované tlačové konferencie (na Slovensku, aj v Maďarsku) pre novinárov a verejnosť, na ktorých bol prezentovaný projekt ISTERVIN, jeho ciele, spolupracovníci a pod.